• Home |
  • V.I.P Güvenliği ve Yakın Koruma Hizmetleri

V.I.P Güvenliği ve Yakın Koruma Hizmetleri

V.I.P Güvenliği ve Yakın Koruma Hizmetleri

V.I.P Güvenlik ve Yakın Koruma Hizmetleri

SSA ÖZEL GÜVENLİK ve KORUMA HİZMETLERİ tarafından görevlendirilen profesyonel yakın koruma elemanı, hangi özel şart altında olursa olsun, normal veya acil koşullar altında risk analizi yapabilme, olası problemi tanımlama, güvenliği planlama, muhtemel güvenlik sorunlarını önleme ve kontrol etmede uzman, korunan şahıs için güvenli ortam sağlama yeteneğine sahip, yakın koruma sertifikası bulunan kişilerden seçilirler.

 

Yakın koruma ekibimiz

Yakın koruma personeli olağandışı durumların tesirlerini hafifletmek için uygun olan prosedürleri uygulayabilme kabiliyetine sahiptirler. VIP koruma görevlilerimiz koruduğu kişinin imajını temsil ettiğinin bilincinde olan, normal ya da acil durumlarda, durumun özelliklerine göre yetkilerini nasıl kullanması gerektiğini bilen, yakın koruma işini yerine getirirken; Korunan kişi ve korunan kişinin ailesi ile ve diğer koruma ekibi ile koordineli çalışan profesyonellerdir.

Tüm bunlara ek olarak; Yakın koruma elemanlarımızda şu hususlarda uzman olma niteliği ararız;

VIP YAKIN KORUMA

SSA ÖZEL GÜVENLİK ve KORUMA HİZMETLERİ aynı zamanda bünyesindeki VIP yakın korumalara özel birimlerde ve operasyon timlerinde görev yapmış TSK ve Emniyet mensupları göreve özgü eğitim ihtiyaçlarını belirler ve olası bilgi eksikliklerini gidermek amacıyla uyum eğitimi verdikten sonra görev verir.

Profesyonel Yakın koruma görevlisi

Bu muvacehede verdiğimiz temel meslek içi eğitim konuları şunları kapsar;

Profesyonel VIP güvenlik hizmetleri çerçevesinde; Kişi veya kişilerin tehdit altında olması durumunda özel yakın koruma ekibimiz, kişinin (kişilerin) günlük hayatını mümkün olduğunca az ölçüde etkileyecek şekilde hareket ederek her türlü teçhizat ve eğitimle desteklenmiş bir biçimde yüksek seviyeli özel koruma önlemleri alarak hizmet verir.

Kamuya mal olmuş kişilerin hangi nedenlerden dolayı koruma personeli talebinde bulunduğu görüşmeler sonucu tespit edilir ve kişinin risk ve yaşam biçimine uygun koruma grubu oluşturulur. VIP Koruma personeli sayısı arttıkça kullanılan ve bulundurulacak malzeme de çeşitlilik gösterir.

VIP Yakın Koruma

VIP Yakın Koruma Prensiplerimiz

VIP HİZMETLERİ

Öncü güvenlik çalışması:

İntikal ve dönüş güzergâhının incelenmesi, Güvenli alanlar ve mola yerlerinin tespiti, Güzergâhın seçimi, alternatif güzergâh ve tatbikat, Program alanı ve çevrenin araştırılması.

 

Hizmet Şekilleri:

  • VIP koruma
  • Araçlı koruma
  • İkamet koruma
  • Aile fertleri koruma

SSA ÖZEL GÜVENLİK ve KORUMA HİZMETLERİ,  VIP özel yakın koruma hizmetini, 5188 sayılı yasa çerçevesinde ve diğer güvenlik güçleriyle yakın işbirliği halinde gerçekleştirir.

Yakın Koruma
telefon
whatsapp