GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLABİLME ŞARTLARI

güvenlik görevlisi olabilme şartları

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TEMİNİ VE SEÇİMİ

Vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda, ihtiyaç duyduğumuz işgücünü en verimli ve en etkin bir şekilde oluşturmaya çalışıyoruz.
SSA Güvenlik olarak amacımız, personelimizin hayat kalitesini artırmak ve onların memnuniyeti sağlamaktır.
Şirketimizde etkili bir kadro yapısı için; çalışanlar, niteliklerine ve kişisel yeteneklerine göre seçilmekte ve görevlendirilmektedir.
Şirketimiz bünyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilmek için, pozisyonun gerektirdiği nitelikler ve yetkinlikler tanımlanmıştır. İşe alım sürecinde de adaylarda, tanımlanan bu nitelikler aranır.
Özel güvenlik görevlisi seçimi birtakım işlemlerden oluşmaktadır. Bu işlemlerin sırası ve ağırlık derecesi hizmet alan müşteriden müşteriye farklılık gösterebilmektedir. Özel Güvenlik görevlisi seçiminde adaylarda aranan özellikleri; dört ana başlık altında toplamaktayız.

Bunlar, adayın;

  • Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Durumu
  • Adayın Eğitim Durumu
  • Kişisel Özellikleri
  • Fiziksel Özellikleri

Özel güvenlik görevlisi alımımızda, bu unsurların hepsi çok önemli olmakla birlikte öncelikle fiziki durumu uygun olmayan adayları elemekteyiz, daha sonra fiziki durumu uygun (atletik ve sağlıklı) adaylar arasından gerekli eğitim ve kişisel özellikleri bulunduran adayları seçmekteyiz.

Adayın Seçimine Karar Verilmesi

Özel güvenlik görevlisi seçim sürecinin amacı; hizmet alan müşterilerimizin aradığı özelliklere uygun bireyleri belirleyerek işe alınmalarına karar vermektir.
Hangi adayın seçileceğinin belirlenmesi için adayları, işe uygunluk bakımından, önem derecesine göre sıralamaktayız.
Seçim sürecinin her aşamasında genel ilke olarak; insanlara saygının esas alınması, objektif davranılması, müşteri önceliklerinin esas alınması, müşterilerimizin imajı ve hizmetin devamlılığını ilke olarak kabul etmekteyiz.

telefon
whatsapp